ГДЗ до підручника з української мови 5 клас О.П. Глазова 2018 рік

ГДЗ для 5 класу

ГДЗ до підручника з української мови 5 клас О.П. Глазова 2018 рік  Автори: О. П. Глазова
Рік видання: 2018
Видавництво: Освіта, Київ

"ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова 2018 року" - це детально розписані рішення 533 вправ з української мови. Посібник містить всю необхідну інформацію за рішенням завдань і коментарі з поширених помилок.
З народження ми шукаємо способи спілкування. Існування людини в суспільстві нерозривно пов'язане з необхідністю спілкування та взаємодії з іншими індивідами. Вивченню мови присвячена значна частина навчання. Всі предмети, за винятком іноземних мов, викладаються українською, тому він займає перше місце за важливістю в освітньому процесі.

Готові домашні завдання з української мови за 5 клас Глазова як джерело знань

"ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова 2018 року" - це не просто розв'язник з готовими завданнями. Це і не спосіб легко і швидко списати домашнє завдання. У грамотних руках він є джерелом знань, який перевершує всі можливі самовчителі. ГДЗ - це найпростіша і доступна кожному заміна репетитора. Знання, отримані за допомогою цієї книги, дозволять утримувати високий рівень успішності, а також самостійно вивчати новий матеріал і розбирати складні теми.

Оберіть номер завдання з української мови за 5 клас О.П. Глазової за 2018 рік, відповідь на яке ви шукаєте і отримаєте її тут:


 13


Вступ

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова - державна мова України

 

Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

§ 2. Усні й письмові висловлювання, текст

§ 3. Лексичне значення слова

 

Лексикологія

§ 4. Лексичне значення слова

§ 5. Однозначні й багатозначні слова

§ 6. Використання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

§ 7. Групи слів за значенням. Синоніми

§ 8. Антоніми

§ 9. Омоніми

 

Будова слова. Орфографія

§ 11. Основа слова і закінчення - значущі частини слова

§ 12. Змінювані й незмінювані слова

§ 13. Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс

§ 14. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

§ 15. Звуки мови й звуки мовлення

§ 16. Звуки голосні й приголосні, дзвінкі та глухі, тверді й м'які

§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

§ 18. Співвідношення звуків і букв

§ 19. Склад. Правила переносу слів. Наголос

§ 20. Орфоепічна помилка

§ 21. Орфограма. Орфографічне правило

§ 22. Вимова приголосних звуків

§ 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

§ 24. Спрощення у групах приголосних

§ 25. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

§ 26. Основні випадки чергування у - в, і - й

§ 27. Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-)

§ 29. Позначення м'якості приголосних на письмі

§ 30. Правила вживання знака м'якшення

§ 31. Правила вживання апосторофа

§ 32. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків та подовжених м'яких приголосних звуків

 

Відомості з синтаксису й пунктуації

§ 33. Словосполучення

§ 34. Речення. Граматична основа речення

§ 35. Види речень за метою висловлення: розповідні, питальні, спонукальні

§ 36. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні

§ 37. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

§ 38. Речення з однорідними членами

§ 39. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 40. Звертання. Роль звертань у реченні

§ 41. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

§ 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

§ 43. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 44. Діалог. Тире при діалозі

§ 45. Повторення вивченого впродовж року

О.П. Глазова - авторка підручника ГДЗ до якого представлені на цій сторінці

Автором підручника з української мови для 5-го класу є Олександра Павлівна Глазова. Авторка понад 2,5 сотень різноманітних публікацій і пів сотні посібників як для школярів, так і для викладачів.
Разом з Юрієм Борисовичем Кузнецовим вона написала відомі підручники:

  • з української мови для 5 класу
  • з української мови для 6 класу
  • з української мови для 7 класу
  • з української мови для 8 класу
  • з української мови для 9 класу
  • з української мови для 10 класу

Деякі з цих підручників стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників.

Особливості та винятковість підручника

Книга є сучасною версією навчального посібника. Особливостями підручника є:

  • яскравий, сучасний дизайн;
  • широкий предметний покажчик;
  • безліч завдань для закріплення матеріалу;
  • різноманітність видів вправ.

Такий підхід до написання книг дозволяє знайти широку аудиторію і ефективно подавати матеріал дітям. Різноманітність вправ і яскравий дизайн збережуть концентрацію на навчальному процесі, предметний покажчик полегшить пошук необхідної інформації, а вправи наприкінці параграфа дозволять надійно закріпити вивчену тему.

Про українську мову

Запрошуємо до вивчення однієї з найкрасивіших мов світу, нащадка мови стародавніх священних слов'янських текстів Київської Русі, мови козацтва - вільних людей, відомих у всьому світі і сучасної української нації, держава і суспільства.
Будь ласка, пам'ятайте, що головні секрети швидкого вивчення будь-якої мови - це свобода думки і постійне навчання, використання і спілкування нею. Якщо ви хочете вивчити нашу мову - читайте, пишіть, слухайте, потоваришуйте з нею і скоро ви станете справжнім козаком, вільнодумцем людиною світу - одним з нас. Не бійтеся вимовляти або говорити по-своєму, використовувати змішану мову - ми, українці, теж часто використовуємо її, і ми любимо розмовляти і дружити з людьми з усіх куточків нашого світу, незважаючи на їхні мовні навички, бо ми віримо, що все людство - це одна велика спільнота друзів.

ГДЗ для 5 класу