ГДЗ 8 клас хімія Григорович 2016

ГДЗ для 8 класу

     

ГДЗ хімія 8 клас Григорович 2016  Автори: О.В. Григорович
Рік видання: 2016
Видавництво: Ранок, Харків

Хімія в 8 класі викликає найбільші труднощі у тих, хто займається за підручниками автора Григоровича 2016 року, де розбираються досить складні завдання і завдання, які не завжди даються з легкістю сучасного восьмикласника.
На сайті vidminny.com представлений актуальний ГДЗ з хімії за 8 клас Григорович, де по поличках розкладені всі параграфи і відповіді, які відповідають підручнику 2016 року. Багато відповідей складені самостійно, щоб актуалізувати текст відповіді і дати найбільш правильну інформацію для використання.
Нелюбов багатьох учнів до хімії інколи перетворюється на повну відмову від вивчення цього предмета. Батьки намагаються допомогти недбайливому школяреві, як можуть. Їм доводиться згадувати хімічні елементи, формули та інші поняття в галузі хімії за 8 клас. З теоретичним вивченням матеріалу справи йдуть простіше, ніж з виконанням домашніх робіт. Батьки не можуть впоратися з практичними завданнями. В такому випадку, на допомогу прийде ГДЗ О.В. Григорович з хімії за 8 клас. За правильного виконання ГДЗ, хімія перестане здаватися учню чимось незрозумілим і страшним. Готові домашні завдання - надійний помічник учня! Вони допоможуть не тільки порівняти власну відповідь з правильною, а ще й зрозуміти хід розв'язання.

Кому будуть корисні ГДЗ з хімії Григоровича

Для тих, хто дружить з хімією, розв'язник ГДЗ також незамінний. Він знадобиться тоді, коли школяр пропустив кілька уроків хімії через хворобу з якихось інших причин. Для розуміння теми та принципу вирішення завдань для виконання домашки, звертаються до розв'язника з хімії. З ним правильно і вчасно буде виконана домашня робота з будь-якої теми, яка включає новий матеріал або завдання на повторення.
ГДЗ НЕ шпаргалка, а підказка для школярів різного рівня розвитку. Розв'язник допоможе учням з посереднім рівнем знань і відмінникам та хорошистам. З розв'язника ГДЗ, школяр зрозуміє з легкістю шкільну програму з хімії.

Оберіть номер завдання з хімії за 8 клас О. В. Григорович 2016, відповідь на яке ви шукаєте і отримаєте її тут:

 


Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

Параграф 1. Найважливіші хімічні поняття № 1-8

Параграф 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення № 1-3

Параграф 3. Обчислення за формулами хімічних речовин № 1-4

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

Параграф 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів № 1-4

Параграф 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи № 1-5

Параграф 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва № 1-6

Параграф 7. Періодична система хімічних елементів № 1-13

Параграф 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва № 1-7

Параграф 9. Атом: ядро плюс електрони № 1-4

Параграф 10. Нукліди. Ізотопи № 1-7

Параграф 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів № 1-7

Параграф 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи № 1-15

Параграф 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів № 1-11

Параграф 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома № 1-5

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Параграф 17. Природа хімічного зв’язку № 1-3

Параграф 18. Ковалентний зв’язок № 1-9

Параграф 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок № 1-7

Параграф 20. Йонний зв’язок № 1-4

Параграф 21. Ступінь окиснення елементів № 1-5

Параграф 22. Застосування поняття про ступінь окиснення № 1-6

Параграф 23. Будова твердих речовин та їхні властивості № 1-10

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Параграф 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро № 1-6

Параграф 25. Молярна маса № 1-13

Параграф 26. Молярний об’єм № 1-14

Параграф 27. Відносна густина газів № 2-12

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

Параграф 28. Класи неорганічних сполук № 1-10

Параграф 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування. № 1-8

Параграф 30. Хімічні властивості оксидів № 1-12

Параграф 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій № 1-12

Параграф 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування № 1-7

Параграф 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів № 1-8

Параграф 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування № 1-5

Параграф 35. Хімічні властивості кислот № 1-11

Параграф 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення № 1-19

Параграф 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування № 1-6

Параграф 38. Хімічні властивості солей № 1-13

Параграф 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди № 1-9

Параграф 40. Способи добування оксидів № 1-12

Параграф 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей № 1-16

Параграф 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук № 1-14

Параграф 43. Розв’язування експериментальних задач № 1-7

Ефективний старт підготовки з хімії

Початок вивчення хімії в школі припадає на восьмий клас - ця дисципліна вважається однією з найбільш складних і додана до курсу старших класів. З огляду на її високу затребуваність у випускників, слід уже зі старту націлюватися на серйозну і відповідальну, скрупульозну роботу з предмету. Одним з найбільш ефективних та результативних способів занять вважається самопідготовка. Для її організації школярам знадобляться якісні навчальні матеріали та розв'язники до них. Вибрати комплект відповідної літератури можна самостійно або за допомогою репетитора, педагога-предметника, керівника курсів, гуртків з хімії.

У будь-якому випадку, планомірна і регулярна робота з ГДЗ хімія 8 клас Григорович дозволить:

 • навчитися розумінню знаходження логіки вірного результату;
 • грамотно записувати відповіді, що важливо під час написання контрольних та іспитів. Навіть правильний висновок, записаний в неправильному форматі, може привести до втрати дорогоцінних балів. Якщо ж восьмикласник постійно бачить в готових домашніх завданнях як правильно оформляти відповідь, він автоматично запам'ятає принцип такого запису;
 • виробити навички системної та якісної роботи з інформацією - знаходженню і виділенню головного, запам'ятовування, аналізу.

Серед ефективних збірок називають матеріали з хімії для 8 класу, складені авторами Григорович, Попель, Ярошенко та Савчин. Це базовий підручник з предмету і посібники-практикуми, які доповнюють комплект літератури з нього. ГДЗ з хімії 8 класу містять:

 • початкові знання про науку - про її предмет, завдання, термінологію, закони;
 • основні елементи періодичної системи Д. І. Менделєєва;
 • кисень і його властивості;
 • елемент водень;
 • розчини, вода;
 • кількісні зміни;
 • періодичний закон в науці;
 • класи неорганічних сполук;
 • будова речовини та хімічні взаємозв'язки.

Серед актуальних і корисних, цікавих восьмикласникам практикумів до підручника-бази вказують робочі зошити та зошити для практичних і лабораторних робіт, залікові роботи з хімії для восьмикласників, задачники та тренажери з предмету.

Будь vidminny.com!

ГДЗ для 8 класу